Aktualności

Relacja z Konferencji, pt. „Edukacja włączająca dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” – 8 lutego 2023 roku

Zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z Konferencji, pt. „Edukacja włączająca dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu”, której współorganizatorem była Katedra Pedagogiki Specjalnej

czytaj więcej …

Konsultacje pracowników

Konsultacje pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej UO w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.

czytaj więcej …

Student

Kolejna publikacja Studentek z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii, Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej

W numerze 3 (2021) branżowego Czasopisma “Magazyn Pielęgniarki i Położnej” ukazał się artykuł, zatytułowany “Spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwoju dziecka”, którego autorkami są: Pani Doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Pani Weronika Łyżwa, Pani Sara Miozga oraz Pani Kamila Ponza. Serdecznie gratulujemy!

czytaj więcej …

 

Rezygnacja z wersji papierowej pracy dyplomowej na rzecz wersji elektronicznej

Szanowni Tegoroczni Dyplomanci kierunku Pedagogika specjalna,

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z zapisem, zawartym w Rozporządzeniu w sprawie studiów  MNiSW z dn. 12.05.2020, §15 ust 2 pkt 2b, brzmiącym następująco: “Jeżeli w uczelni jest prowadzona baza pisemnych prac dyplomowych, zapewniająca ich przechowywanie co najmniej przez okres, o którym mowa w ust. 4, w teczce akt osobowych studenta zamiast pracy dyplomowej może być przechowywana informacja o przechowywaniu pracy dyplomowej w tej bazie zawierająca dane umożliwiające jej skuteczne wyszukanie”, zmianie ulegnie zarządzenie i procedura dyplomowania.

Czytaj więcej …

 

Publikacja Studentek z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii, Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej

Miło jest nam poinformować Państwa, że w numerze 9 (2020) branżowego Czasopisma, zatytułowanego “Magazyn Pielęgniarki i Położnej” ukazała się recenzja książki Pani Doktor Emilii Lichtenberg-Kokoszki, autorstwa Studentek z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii, Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej – Pani Agaty Czepczarz, Pani Katarzyny Sachy oraz Pani Julii Wrońskiej. W przygotowaniu są już dwie kolejne publikacje naszych Studentek. Serdecznie gratulujemy! 

czytaj więcej …

 

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej. 

czytaj więcej …

 

Studenckie koła naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dwóch studenckich kół naukowych, działających przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej UO. 

czytaj dalej …

Nowości wydawnicze pracowników Katedry

Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia - zagadnienia wybrane

Polecamy najnowszą książkę, autorstwadr Emilii Lichtenberg-Kokoszki, pt. “Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane”  (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2022).

Czytaj dalej …